“İnsan kaynakları politikamız, şirket çalışmalarının belirlenen hedef doğrultusunda, ekonomik ve en verimli düzeyde yürütülmesi için; şirketin her seviyesindeki kadrolara en yetkin personeli temin etmek ve personel yetkinliklerinin gelişiminde uygulanacak yöntemi saptamaktır.”

İnsan Kaynakları yetkilisi adaylar ile ilk görüşmeyi yetkinlik bazlı yapar,ön görüşme sonucu olumlu olan adayları ikinci görüşme için personel talebinde bulunan birim yetkilisine yönlendirir. Her iki görüşmede de olumlu sonuç alan adaya iş teklifi yapılır.

Simge’ye iş başvuruları, e-posta adresine, yapılan başvurular sınıflandırılarak İnsan Kaynakları veritabanında gelecekte oluşacak ihtiyaçlara göre değerlendirilmek üzere 6 ay boyunca saklanır.

İnsan kaynakları politikasının genel ilkeleri;

İşin özelliğine uygun nitelikteki personelin seçimini ve görevlendirilmesini sağlamak,

Personelin yeteneklerine uygun yetişme ve gelişme imkanları sağlamak,

Personeli başarıya özendirmek, bilgi ve görgüsünü arttırmada imkanlar sağlamak, başarılı personeli ödüllendirmek,

Şirket içinden yönetim kadrolarına eleman yetiştirmek ve yerleştirmek,

Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanaklarını sağlamak,

Personelin kişiliğine saygı duymak, haklarını korumak ve gözetmek,

Personelin çalışma isteğini artırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulmasını sağlamak,

CV'lerinizi ik@simgeltd.com.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.